Imię: Nieznane Nazwisko: Dawidowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawidowicz
  • Kuzyn doktora Lippera; wywieziony z getta warszawskiego podczas powstania, od 2 maja 43 więzień Majdanka.

  • bogaci
  • Mirel, Jehuda; relacja 301-1242