Imię: Halina Nazwisko: Ciesielska

 • NIE
 • Kobieta
 • Halina
 • Ciesielska
 • Ciesielska
 • Grynblat [mąż]
 • 1912-00-00
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Kawęczyńska 2
 • Twarda 7; getto ul. nieznana; Kawęczyńska 2
 • Polak
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Córka Heleny Ciesielskiej, kierowniczki szkoły powszechnej na Kawęczyńskiej. Jej ojciec zmarł w 1936 r. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 26.06.1940 r. wyszła za Jana Grynblata, prawnika. Zamieszkała z jego rodzicami. Kiedy w listopadzie Jan musiał się przenieść do getta, poszła razem z nim. Wielokrotnie odwiedzała matkę po stronie aryjskiej, a do getta przynosiła żywność. 21 lipca 1942 r. wyszła do matki i już nie mogła wrócić do getta. Jan uniknął Treblinki, został wywieziony do obozu pracy w Kawęczynie. Jego rodzina zginęła. Halina sprzedał mieszkanie kupione przed wojną w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przekupiła strażników ukraińskich, wyprowadziła męża z obozu. Kupiła mężowi kenkartę. Zamieszkali z matką w budynku szkoły na Kawęczyńskiej. W jednym skrzydle budynku stacjonowali Niemcy. Pobyt Grynblata, pomimo kenkarty, utrzymywano w tajemnicy. Kiedy do matki przychodzili Niemcy w sprawach służbowych, Grynblat ukrywał się w szafie albo w dużym biurku. W budynku mieszkali też inni nauczyciele i dozorca, sytuacja nie była bezpieczna. Halina w 1943 r. zleciła wyremontowanie wypalonego mieszkania w kamienicy obok i przeprowadzili się tam we troje. Tam doczekali wyzwolenia.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, przed wojną, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi