Imię: Stanisław Nazwisko: Chmielewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Chmielewski
 • 1909-00-00
 • Warszawa
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Polak
 • W 1939 r. , na wezwanie władz wojskowych opuścił Warszawę. Udał się do Wilna, zatrzymał się u swojego znajomego, boksera Rotholca. Do Warszawy wrócił pod koniec 39 r. Przywiózł z Wilna sporo listów uciekinierów z Warszawy do ich rodzin, m.in do rodziców Pawła Hertza, rodziców Mieczysława Zamenhoffa. Zaczął ukrywać Żydów w swoim mieszkaniu, większość jednak umieszczał w innych rodzinach lub pod Warszawą. Osobiście ukrywał 24 osoby. Przerzucał do getta żywność i lekarstwa, załatwiał fałszywe dokumenty. Opiekował się m.in.: Stefanią Bergmanową, Belą Glikson, Kenigsztajnami, Aliną Lewinson z dwiema córkami, prof. Leonem Plockerem z żona i matką, mecenasem Rundsztajnem z rodziną, mecenasem Mieczysławem Goldsztajnem, Janiną Bauman z matką i siostrą.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa