Imię: Maria Nazwisko: Chęciner

  • NIE
  • Kobieta
  • Maria
  • Chęciner
  • Tak
  • Żyd
  • Żona Ryszarda Hartglasa. W czasie okupacji dostała fałszywe dokumenty od Edwarda Chądzyńskiego. Po wojnie wyjechała do Francji.

  • administracyjne, działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, z papierami aryjskimi