Imię: Nieznane Nazwisko: Cessis

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Nieznane
 • Cessis
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Gdańsk; Bydgoszcz
 • Żyd
 • dobry
 • na powierzchni
 • pieniądze
 • Znajomy Tadeusza Obremskiego, Żyd z Gdańska; pracuje w branży skórzanej, jest przedstawicielem firmy Minerwa z Bydgoszczy. Pojawia się u Obremskiego jesienią 1939 z niejaką Viktorią Sudan, którą przedstawia jako swoją narzeczoną. Wyjaśnia, że panna Sudan przyjechała do Warszawy z Bydgoszczy, w poszukiwaniu firmy, którą mogłaby wziąć w zarząd komisaryczny. Pomyśleli o firmie Obremskich. Tadeusz jest zaskoczony, sprawa jednak nie dochodzi do skutku. Cessis informuje Tadeusza, że panna Sudan wraca do Bydgoszczy, on ma zamiar zostać w Warszawie jako aryjczyk.

 • przed gettem
 • działania Niemców, gospodarcze, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, handel, kontakty z innymi Żydami, pomoc od Żydów, praca, znajomi
 • Str. 45 – 46