Imię: Nieznane Nazwisko: Burchard

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Burchard
  • Frankenstein???
  • prawdopodobnie niemiecki żandarm pełniący służbę na rogu Żelaznaj i Chłodnej

  • Niemcy
  • (czyżby mogło to być nazwisko "Frankensteina"??!!)

  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 295