Imię: Josef Nazwisko: Bühler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josef
  • Bühler
  • dr, Staatssekräter (sekretarz stanu) w rządzie GG

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 156