Imię: Nieznane Nazwisko: Bryll

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bryll
  • 1941-11-21
  • Warszawa
  • Doktor. Członek zajmującego się sprawami ewakuacji Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej (okres oblężenia W-wy). Potem urzędnik Gminy. Zmarł na tyfus 22.11.1941.

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 50; 230