Imię: Philipp Nazwisko: Bouhler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Philipp
  • Bouhler
  • "der Chef der Kanzlei des Führers, Reichsleiter" [szef Kancelarii Führera]

  • Niemcy, urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 117