Imię: Wanda Nazwisko: Boraks-Melamed (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Kobieta
 • (1) Wanda , (2) Wanda
 • (1) Boraks-Melamed , (2) Boraks
 • (1) Jastrzębska
 • (1) Stanisława Uklyska
 • (1) 1912-03-15
 • (2) 1911
 • (1) Warszawa
  • (1) Tak
 • (1) Z Warszawy, (2) Brak informacji
  • (1) Śródmieście
 • (1) Al. Jerozolimskie 37
 • (1) Nowolipie, Elektoralna, Głosków, Gołków
  • (1) Żyd
  • (1) dobry
  • (1) średnie
  • (1) na powierzchni
  • (1) kosztowności, pieniądze
  • (1) donos/denuncjacja, rozpoznanie
 • (1)

  Wanda Melamed, po pierwszym mężu Boraks, z domu Jastrzębska, ur. 15.03.1912 w Warszawie. Córka Ides z d. Taubenhauz i Fischera (Feliksa), miała 4 starszego rodzeństwa. Ojciec zmarł gdy miała 6 lat. Chodziła do polskiej szkoły, i przez dwa lata na studia medyczne. W 1931 r. wyszła za mąż za adwokata Stanisława Boraksa. Przed wojną mieli duże mieszkanie w Al. Jerozolimskich, gdzie mąż prowadził praktykę. W 1933 roku urodziła córkę Lilianę, w 1939 - Basię. Świetnie im się powodziło. W 1940 r. musieli przeprowadzić się do getta, zamieszkali w jednym pokoju na ul. Nowolipie. W czasie wielkiej akcji pracowali w szopie. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych Polaków, Słonimskich, przekazała córki na stronę aryjską. Młodsza, Basia, była u nich, została zadenuncjowana i zginęła. Starsza, Liliana, ukrywała się przez jakiś czas z babcią, a potem z matką. Wanda po wyjściu z getta pracowała na aryjskich papierach jako gosposia. Później razem z mężem i starszą córką ukrywali się na wsi pod Warszawą. W 1945 roku urodziła córkę Danielę. W 1946 roku wyjechali do Szwecji, a potem do Kanady. Stanisław Boraks zmarł na raka w 1948 roku, Wanda wyszła ponownie za mąż za Władysława Melameda. Zmarła w 2016 roku.

  (2)

  We wrześniu 1939 r. mieszkała w Warszawie, Al. Jerozolimskie 37; po wojnie w Warszawie, Al. Zwycięzców 33/12

  • (1) powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • (1) życie prywatne / życie codzienne
  • (1) autor, mieszkaniowe, szopy
  • (2) ocaleni
 • (2)

  Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich sporządzony w marcu 1946 r. na podstawie kart rejestracyjnych Wydziału Ewidencji i Statystyki Komitetu Warszawskiego Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Obecnie znajduje się w Archiwum ŻIH (CKŻP WEiS sygn. 514). Wykaz sporządzono w formie tabelarycznej zawierającej: kolejny numer w rejestrze, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z 1939 r. i adres obecny (z 1946 r.)


  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl/

 • (2) 12