Imię: Johannes Nazwisko: Boehm

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Johannes
  • Boehm
  • wyższy funkcjonariusz Wydziału Żydowskiego w SD; szef Brandta

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 250; 268