Imię: Melech Nazwisko: Blones

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Melech
  • Blones
  • członek "Akiby" w oddziale pod dowództwem Berla Brojde (przy Miłej 29, między styczniem a kwietniem 1943)

  • działacze
  • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 99