Imię: Nieznane Nazwisko: Biskup

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Biskup
  • dr; przedstawiciel cywilnych władz niemieckich (reprezentuje Fleminga na konferencji u dr Hagena w sprawie wywozu śmieci - 18.04.42)

  • Niemcy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 267