Imię: Nieznane Nazwisko: Berger

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Berger
  • sekcyjny Batalionu Pracy Gminy

  • urzędnicy, Judenrat
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 124