Imię: Nieznane Nazwisko: Becker

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Becker
  • przewodniczący Judenratu w Lublinie

  • Judenrat
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 262