Imię: Nieznane Nazwisko: Balicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Balicki
  • Inżynier, ojciec Heli Balickiej, przyjaciółki Sary Biedermann, który odwiózł ją ranną do szpitala, kiedy ta przyjechała z Rembertowa (gdzie się ukrywała) do Warszawy, wyrwawszy się z rąk szantażysty Polaka i Niemca.

  • Polacy
  • Polak

  • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 119