Imię: Anna Nazwisko: Bajer

Przedwojenna nauczycielka w gimnazjum im. Menesa Kryńskiego. Uczyła na tajnych kompletach w getcie, razem z kolegami...