Imię: I.M Nazwisko: Apelbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • I.M
  • Apelbaum
  • A.M.Aplbojm
  • Współpracownik „Momentu". W jego mieszkaniu, w oficynie na ul. Granicznej 13 (do powstania getta) a potem na Leszno 14 mieściła się kuchnia dla byłych dziennkarzy. Był jej kierownikiem. W jadalni stołówki na Leszno 14 zorganizował spotkania literackie

  • inteligencja
  • Miał rodzinę ale nie ma na jej temat żadnych wiadomości

  • s.65,162,224