Imię: Nieznane Nazwisko: Amster

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Amster
  • członek Komisji Odzieżowej - sierpień 40

  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 200