Imię: Gustaw Nazwisko: Alef (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Gustaw , (2) Gustaw
 • (1) Alef , (2) Alef
 • (1) Bolkowiak, (2) Ałef?Bolkowiak, Bolek
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Działacz Centosu. Członek PPR, przechowywał rewolwer dostarczony do getta przez Kotlickiego dla PPR (rewolwer posłużył w zamachu na Szeryńskiego). Sekretarz komórki PPR przy Centosie.

  (2)

  Młody prawnik i ekonomista. Przed wojną pracował w żydowskiej prasowej agencji ekonomicznej a potem w Zbąszyniu – w obozie polskich Żydów wypędzonych z hitlerowskich Niemiec. Pracował tam jako sekretarz dr. Emanuela Ringelbluma. W początkach wojny znalazł się, wraz z falą uciekinierów, na wschodzie. W 1941r. po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił do warszawskiego getta i zaczął pracować w Centosie. Był świetnym organizatorem i w Centosie stanął na czele oddziału zajmującego się pomocą dla dzieci ulicznych. W młodości należał do Haszomer Hacair a przed wojną związał się z ruchem komunistycznym. W getcie był jednym z głównych działaczy konspiracyjnych komórek PPR. Po utworzeniu w getcie bloku antyfaszystowkiego bierze czynny udział w organizacjach bojowych związanych z tym blokiem. Już po pierwszej akcji otrzymał rozkaz opuszczenia getta i przejścia do ruchu partyzanckiego Armii Ludowej. Z czasem staje się jednym z przewódców AL (pseudonim Bolkowiak, Bolek). Redaguje tajne partyzanckie wydawnictwa i w różnych częściach Polski organizuje antyhitlerowkie akcje. Po wojnie przez wiele lat był czynny w armii polskiej w randze pułkowika. Był atache w ambasadzie polskiej w USA i miał inne odpowiedzialne funkcje wojskowe. Po wojnie był, przez pewien czas, członkiem centralnego Komitetu Żydów w Polsce i przedstawicielem Związku Żydowskich Partyzantów. Przez długie lata był również zastępcą generalnego sekretarza międzynarodowej federacji ruchu oporu F.I.R. Umarł w Polsce w ostatnich miesiącach 1979r.

  • (1) działacze, opieka
  • (2) bogaci
 • (1)

  Barski, Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji

 • (1) [s., 11,, 12,, 18], (2) str.116,117,153,257,261