Imię: J. Nazwisko: Ajzenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.
  • Ajzenberg
  • Znajony, którego Adler spotyka w budynku Wydziału Prawnego, namawia go by wstąpił do nowotworzącej się policji żydowskiej.

  • wokół autora
  • Adler, Stanisław, ,