Imię: Mieczysław Nazwisko: Adler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Adler
  • Brat Stanisława Adlera, radny deportowany w 1942.

  • Judenrat, wokół autora
  • Adler, Stanisław, ,