Imię: Edward Nazwisko: Acht

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Edward
  • Acht
  • Nie
  • Żyd
  • Syn Aliny Acht. Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Ukrywał się z matką i siostrą Martą na wsi pod Warszawą. Gospodarz ich szantażował. W końcu utopił ich w stawie.

  • pomoc, szantaż, śmierć