Imię: Alina Nazwisko: Acht

  • NIE
  • Kobieta
  • Alina
  • Acht
  • Nie
  • Żyd
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Ukrywała się z dwojgiem dzieci, Martą i Edwardem, na wsi pod Warszawą. Gospodarz ich szantażował. W końcu utopił ich w stawie.

  • pomoc, szantaż, śmierć