Imię: Renia Nazwisko: Aron

Dawna sąsiadka Gurzędów. Jej ojciec ginie w 1939. Renia z matką i dwiema siostrami, Helą i Manią idzie do getta. Gur...

Imię: Marta Nazwisko: Acht

Córka Aliny Acht. Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Ukrywała się z matką i bratem Edwardem na ws...

Imię: Edward Nazwisko: Acht

Syn Aliny Acht. Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Ukrywał się z matką i siostrą Martą na wsi pod...

Imię: Alina Nazwisko: Acht

Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Ukrywała się z dwojgiem dzieci, Martą i Edwardem, na wsi pod W...

Imię: Chaim Nazwisko: Asz

Ojciec Romy Kupperman. Handlował tkaninami w Warszawie. Jemu i jego rodzinie pomaga przez całą okupację Henryk Namow...

Imię: Felicja Nazwisko: Asz

Matka Romy Kupperman. Żona Chaima Asza. Handlarza drogimi tkaninami. Po kapitulacji zamieszkuje z mężem i córką w ge...