Imię: Ada Nazwisko: Albin

przed laty wyszła za Szweda, miała szwedzki paszport. Była w separacji z mężem, który mieszkał w Szwecji, Ada w Wars...