Złota Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Złota
  • 54
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • obcy człowiek, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie pani Marii.