Wielka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wielka
  • 23
  • strych
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
  • Wacek organizuje kryjówkę dla Heli Cukierman/Goldszwarc i jej ojca na strychu kamienicy, w której mieszkali przed wojną i przed przeprowadzką w getcie.