Wielka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wielka
  • 23
  • w mieszkaniu
  • przed gettem
  • mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera
  • Gdy bomby zaczęły spadać, dom Heli Cukerman/Goldszwarc przetrwał nienaruszony pierwsze bombardowanie. Mogła wraz z rodziną dalej mieszkać w swoim mieszkaniu.