Ul. Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Ul. Wilcza
  • Mieszkanie Wali
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
  • Stanisław Chmielewski umieszcza matkę profesora Leona Plockera u Wali, gdzie ukrywa się także Alina Lewinson z córkami.

  • Str. 23