Tamka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Powiśle
 • Tamka
 • Parafia św. Józefa
 • na powierzchni
 • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Janina Drutowska dowiaduje się, że miała kontakt z prowokatorką.

  Uwagi dotyczące miejsca:
  Prawdopodobnie chodzi o stołówkę urszulanek, wydającą posiłki dla dorosłych z ramienia RGO (jednym z adresów była ul. Tamka 30, drugim - Szarym Dom przy ul. Wiślanej 2)

 • Str. 7