Stalowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Stalowa
  • 39/41
  • mieszkanie pp. Słonimskich
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
  • Na Stalowej 39/41, w mieszkaniu pp. Słonimskich, którzy sami mieszkali w Otwocku, ukrywało się kilkoro Żydów: Adam Zawadzki, jego 80-cio letni teść Niewiazski, dwóch szwagrów Szymon i Salomon i szwagierka Eugenia Niewiazscy, Cecylia i Michał Asz. A w późniejszym okresie także żona Zawadzkiego. Na początku powstania warszawskiego pocisk uszkodził budynek i osoby tam przebywające zostały ranne lub zabite.