Sienna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Sienna
  • 69/57
  • w getcie
  • dzieci, mieszkaniowe
  • Mieszkanie Rywki Finkielsztejn i jej córek - Estery i Awiwy - przed gettem i na początku pobytu w getcie.

  • Ten adres podany jest na kopertach listów wysyłanych do męża Rywki do USA. W relacji dla USC 587 Aviva Blumberg podaje, że w getcie mieszkały na Nowolipkach, z przyrodnią siostrą matki (musiały się przeprowadzić w 1941 r., gdy zmieniono granice getta).