Siedlecka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Siedlecka
  • 17b m 19
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie Aleksandry Kalinowskiej, w którym ukrywała przez kilka miesięcy Wolfa Boka.