Podwale, róg Kilińskiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Podwale, róg Kilińskiego
  • Siedziba batalionu Wigry
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa
  • Danuta Dąbrowska obserwuje niechętny stosunek powstańców do grupy Żydów greckich.

  • Str. 3