Plac Trzech Krzyży Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Plac Trzech Krzyży
  • gospodarcze, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, handel, inna pomoc, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, obcy człowiek, pomoc indywidualna , pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Szoszana Malina poznaje grupę papierosiarzy; jeden z nich daje jej później kenkartę.

  • Str. 7 – 8