Okolice Złotej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Okolice Złotej
  • na powierzchni
  • działania Polaków, kolaboracja, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, z papierami aryjskimi
  • Janina Drutowska przyjeżdża z Krakowa z zabawkami, chce je odnieść do sklepu na Złotej.

  • Str. 6 – 7