Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipki
  • 18?
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • adres, mieszkaniowe, policja żydowska
  • blok policji żydowskiej w czasie akcji

  • 94