Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mieszkanie Ulisiewiczów
  • na powierzchni
  • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Janina Drutowska ucieka z getta, znajomi załatwiają jej aryjskie dokumenty.

  • Str. 2