Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warsztat Gabriela Dokalskiego
  • na powierzchni
  • powstanie w getcie
  • administracyjne, działania Polaków, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Jan Wyżaj dociera z Łucka do Warszawy; pomaga mu Gabriel Dokalski.

  • Str. 1, 7