Nieznana [strona aryjska] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [strona aryjska]
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa
  • Po wyjściu z getta rodzina Blumenzweig nocowała każdego dnia u innych znajomych