Nieznana [mieszkanie Wandy] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mieszkanie Wandy]
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie, w którym był Chaim Borensztajn po wyjściu z getta