Nieznana, cmentarz Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana, cmentarz
  • na powierzchni
  • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, znajomi
  • Chłopcy z grupy papierosiarzy przychodzą na pogrzeb Romka Płonkowskiego.

  • Str. 84