Nieznana [bunkier w ruinach kamienicy] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Nieznana [bunkier w ruinach kamienicy]
  • inna
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • z papierami aryjskimi
  • Hela Cukierman/Goldszwarc ukrywa się wraz z ojcem i stryjem w ruinach miasta.