Muranowska 16 lub 18 Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Muranowska 16 lub 18
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc
  • Mieszkanie na parterze starszej pani, która przyjęła, w czasie powstania warszawskiego, Żydów węgierskich wyprowadzonych z terenu dawnego getta.