Krasińskiego, Słowackiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • WSM, Żoliborz
  • Krasińskiego, Słowackiego
  • na powierzchni
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Danucie Dąbrowskiej trudno ukryć się na Żoliborzu, jest dobrze znana; otaczają ją jednak ludzie, bezinteresownie pomagający Żydom.

  • Str. 2