Warszawa - pomoc dla Zofii Szymańskiej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - pomoc dla Zofii Szymańskiej
  • inna pomoc
  • Wiele osób w Warszawie pomagało Zofii Szymańskiej po jej wyjściu z getta w czasie I akcji.

  • Relacja Zofii Szymańskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 403- 404