Kacza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Kacza
  • 21
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, obcy człowiek, policja polska, pomoc jednorazowa
  • Mieszkanie państwa Bartczaków. Mieszkał tam też pan Gołąbek, granatowy policjant. *Punkt przerzutowy* dla wielu Żydów wychodzących z getta.