Imię: Nieznane Nazwisko: Majsler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majsler
  • Prawdopodobnie policjant żydowski, tłumacz między Niemcami a Żydami, towarzyszył podczas blokad w czasie I akcji

  • policja żydowska
  • Mitelberg, Ryszard; relacja 301-1308