Imię: Icek Nazwisko: Łukowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Icek
 • Łukowski
 • ok. 1940
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Góry Kalwarii, zmarł na punkcie Pl. Grzybowski 1, wyniszcz. głodowe.

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]